POJIŠTĚNÍ

Limity pojistného plnění povinného ručení

Limit pojistného plnění pro povinné ručení nebo havarijní pojištění je zákonem charakterizován jako maximální hranice pojistného plnění pojistitele v případě pojistné události.

Limit pojistného plnění pro povinné ručení nebo havarijní pojištění je zákonem charakterizován jako maximální hranice pojistného plnění pojistitele v případě pojistné události. Pojistné limity jsou udávány v zákonem stanoveném rozsahu pro jednotlivé druhy pojištění. Minimální limit pojistného plnění je zákonem stanoven na 35 milionů korun a maximální limit pojistného plnění je stanoven na 100 milionů korun.

Pojistný limit se vždy uvádí jako kombinace dvou hodnot. Například 35/35, 50/50 nebo 100/100. Toto je velmi důležitý parametr při uzavírání povinného ručení či havarijního pojištění. První hodnota je limit pojistného plnění v případě škody na zdraví nebo usmrcení a vztahuje se na každého účastníka. Druhý limit se vztahuje na škodu na majetku, která vznikla poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením věci v případě, že poškozená osoba pozbyla schopnost ji opatrovat, a také na škodu na ušlém zisku poškozeného.

Pokud zaviníte pojistnou událost, kde vzniklá škoda překročí sjednaný limit pojistného plnění uzavřeného povinného ručení či havarijního pojištění, může po Vás být doplatek zbylé částky poškozenými vymáhán.

Mezi minimálními a maximálními limity pojistného plnění se nachází tzv. navýšené limity. Výši těchto limitů plnění si určují samy pojišťovny dle typu povinného ručení či havarijního pojištění, takže se liší v závislosti na dané pojišťovně.

Pojistné limity najdeme také u doplňkového pojištění, jakým je například pojištění zavazadel, pojištění čelního skla, úrazové pojištění apod. Některé pojišťovny nabízejí dvě varianty pojistných limitů: 1) pojištění na pojistnou částku – výše pojistného limitu se vztahuje na každou pojistnou událost v daném pojistném období. Pojistitel tedy plní při každé pojistné události v daném roce. 2) pojištění na limit pojistného plnění – výše pojistného limitu se vztahuje na jedno pojistné období. To v praxi znamená, že pokud vyčerpáte stanovený limit pro vaše povinné ručení či havarijní pojištění dvěma pojistnými událostmi a poté budete mít třetí pojistnou událost, pojistitel již nemá povinnost plnit.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi