Nejčastějiší dotazy

Nejčastější dotazy

U kterých typů vozidel musím mít uzavřené povinné ručení ?

Povinné ručení musíte uzavřít při provozu všech vozidel provozovaných na veřejných komunikacích, kterým byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz.
Jedná se např. o osobní automobil, motocykl, moped, čtyřkolku, nákladní automobil, tahač a další.

Do jaké lhůty musím u automobilu sjednat povinné ručení a jaké jsou sankce za nepojištění vozidla?

Zákonná lhůta pro sjednání povinného ručení je 14 dnů. Po uplynutí této lhůty je majitel tohoto vozidla povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence.
Pokud takto neučiní a bude automobil dále provozovat bez platného povinného ručení, lze mu uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč a dále po něm bude požadován příspěvek do Garančního fondu za každý nepojištěný den. Příspěvek do Garančního fondu je závislý na typu a velikosti automobilu a činí 20 Kč – 300 Kč za každý nepojištěný den.
Pozor: Příspěvek do Garančního fondu nenahrazuje platnou pojistnou smlouvu. Jedná se pouze o zákonný postih za porušení zákona.
V případě, že nepojištěným vozidlem způsobíte někomu škodu, bude po vás náhrada škody vymáhána.

Z čeho se vypočítá výše povinného ručení u různých typů automobilů ?

Pro stanovení ceny pojistného jsou hlavními kritérii objem motoru vozidla, druh, typ a stáří vozidla ( osobní vozidlo, nákladní vozidlo), a také účel k jakému je vozidlo provozováno (komerční účely, osobní potřeba..). Cenu povinného ručení také ovlivňuje průběh předchozího pojištění ( bonus a malus). Při stanovení ceny pojistného některé pojišťovny přihlížejí také k věku pojistníka, jeho bydlišti, zda se jedná o podnikatele nebo soukromou osobu. Některé pojišťovny také zvýhodňují držitele průkazu ZTP, ZTP/P a lékaře.

Od jaké doby po uzavření pojistné smlouvy nabude smlouva platnost?

Pojištění odpovědnosti nabývá platnost momentem podpisu pojistné smlouvy.

Vyjde mě uzavření pojistné smlouvy přes pojistného makléře dráž než na pobočce?

Všichni makléři dostávají provizi za uzavření pojistné smlouvy od příslušné pojišťovny, takže klient dostane stejnou cenu povinného ručení jako na přepážce dané pojišťovny.

Kolik registrovaných a pojištěných vozidel mohu vlastnit?

Počet registrovaných a pojištěných vozidel na jednu osobu není zákonem nijak limitován. Na jednu registraci je možné pojistit i více vozidel.

Na jak dlouhou dobu mohu pojištění odpovědnosti uzavřít ?

Dobu platnosti pojistné smlouvy lze dohodnout individuálně s pojistitelem. Standardně se ale povinné ručení sjednává na dobu jednoho roku.

Jak se liší cena povinného ručení u automobilu pro komerční využití a pro osobní potřebu?

Pokud je vozidlo na komerční účely používáno pro běžný provoz (přeprava nákladu, služební automobil) tak zde v ceně povinného ručení žádný rozdíl není.
V případě, že je vozidlo používáno jako taxi nebo jako vozidlo k zapůjčení, je zde cena povinného ručení navýšena o 50 – 100 %

Mohu si dát cenu povinného ručení do účetních nákladů?

Ano, pokud je vozidlo majetkem firmy.

Na jaké škody se vztahuje plnění z povinného ručení?

Ze zákona je pojišťovna povinna za viníka dopravní nehody uhradit poškozenému škodu na zdraví včetně úmrtí, majetku, ušlý zisk a případné právní zastoupení poškozeného.
Je důležité si uvědomit, že pojišťovna nebude z povinného ručení hradit škodu, kterou utrpěl viník dopravní nehody. K tomuto účelu slouží havarijní pojištění.

Mám v případě, že jsem byl poškozený při dopravní nehodě nárok na dvojí plnění: z povinného ručení a havarijního pojištění?

V případě, že jste byl poškozený při dopravní nehodě, jde celková náhrada škody z povinného ručení škůdce. Na další plnění z havarijního pojištění nemáte nárok. Zákon to považuje za trestný čin.

Kdo mi uhradí škodu, která mi byla způsobena nepojištěným vozidlem nebo pojištěným vozidlem jehož pojistitel je v úpadku?

Pro úhradu vzniklé škody se v tomto případě obraťte na Českou kancelář pojistitelů. Ta je tvořena všemi pojišťovnami s licencí a v těchto případech poskytuje plnění z Garančního fondu.

Jaké služby poskytuje asistenční služba v rámci povinného ručení ?

Asistenční služba poskytuje pomoc v případě nehody nebo poruchy vozidla. U jednotlivých pojišťoven se rozsah služeb asistenční služby liší. V rámci povinného ručení je vždy proplacen příjezd asistenční služby na místo poruchy nebo nehody, oprava na místě, odtah nebo dočasná úschova automobilu na placeném parkovišti.
Dále některé pojišťovny proplácí neplánované ubytování v hotelu, náklady na další cestu do vytyčeného cíle, právní pomoc a další.
Pokud se vám asistenční služba v rámci ceny povinného ručení zdá nedostatečná, je možné si za další nadstandartní služby připlatit.

Platí povinné ručení i v zahraničí?

Povinné ručení je platné pro všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru a pro území všech dalších států uvedených na přední straně zelené karty. V těchto zemích je nutné prokázat platné povinné ručení předložením zelené karty.
V zemích, které zde uvedené nejsou, je třeba zaplatit pojištění odpovědnosti na hranicích každé dané země (hraniční pojištění).

Je možné kdykoli změnit pojišťovnu?

Pojišťovnu je možné změnit, ale nelze to učinit kdykoli si vzpomeneme. Pro výpověď pojistné smlouvy existují různá pravidla, která se odvíjí od délky platnosti pojistné smlouvy a důvodu její výpovědi. Tato pravidla najdete ve článku Ukončení pojistné smlouvy.
Pokud ukončím pojistnou smlouvu před vypršením její platnosti, bude mi vrácen přeplatek na pojistném?
Pojišťovna je povinna přeplatek na pojistném vrátit. Z toho důvodu je důležité pojišťovně sdělit číslo vašeho účtu nebo poštovní doručovací adresu.

Nepřijdu o bonus pokud se rozhodnu změnit pojišťovnu?

Každá pojišťovna je při ukončení pojistné smlouvy povinna klientovi na požádání vystavit doklad o bezeškodném průběhu a délce trvání pojištění.

POJIŠTĚNÍ

Chování účastníků dopravní nehody

 Naprostá většina řidičů, téměř 82 %, v průzkumu uvádí...

POJIŠTĚNÍ

S cizím autem do ciziny, aneb co si v takovém případě ohlídat

Chystáte se na dovolenou firemním vozem, autem z autopůjčovny nebo výkonným bourákem vašeho švagra? S tímto způsobem dopravy se pojí určité administrativní povinnosti. Co zařídit, když se chystáte s cizím autem na dovolenou?

POJIŠTĚNÍ

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Napište nám