POJIŠTĚNÍ

Kde platí zelená karta; doklad

Kde platí zelená karta; doklad

 Zelená karta je mezinárodní osvědčení, které prokazuje uzavření smlouvy o povinném ručení  (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Řidiči ji musí mít ve vozidle stále u sebe. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta.

Zelená karta je také vstupenkou vašeho vozidla do cizích zemí bez nutnosti uzavřít zde další povinné ručení. Platnost zelené karty je podle zákona č. 168/199 Sb., platná pro všechny státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a dalších států, které jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva financí (MF).

Na první straně Zelené karty jsou uvedeny rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláři. Zená karta je v té které zemi platná pouze v případě, že zde její rozeznávací značka není přeškrtnuta.

V současné době platí zelená karta v těchto zemích:

Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Írán, Irsko, Island, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Monako, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

S těmito zeměmi jsou uzavřené dva typy smluv tzv. Multilaterální dohoda a Jednotná dohoda.

V zemích, se kterými je uzavřená Multilaterální dohoda není nezbytně nutné mít s sebou zelenou kartu. Platí zde stejná potvrzení, která používáme v ČR, případně pouze státní poznávací značka. 
Jakákoliv vámi způsobená škoda je automaticky hrazena z garančního fondu a poté po příjezdu zpět do ČR je tato částka požadována na pojišťovně, u které máte uzavřené povinné ručení. V případě, že nemáte uzavřené platné povinné ručení, je tato částka po návratu do ČR vymáhána na vás.

Zelenou kartu musíte mít vždy s sebou v zemích, ve kterých je uzavřená pouze Jednotná dohoda. Pokud ji nebudete mít s sebou, budete si muset nechat za poplatek vystavit novou Zelenou kartu nebo vás nechají zaplatit hraniční pojištění (pojištění odpovědnosti neboli povinné ručení vztahující se k dané zemi přímo na hranicích) v plné výši. Toto pojištění odpovědnosti -povinné ručení, ale v praxi vždy vyjde několikanásobně dráž, než běžné povinné ručení.

Pokud se rozhodnete vydat do zemí, se kterou není uzavřená ani jedna ze zmíněných smluv (např. Kosovo), budete muset uzavřít pojištění odpovědnosti – povinné ručení vztahující se k dané zemi přímo na hranicích (hraniční pojištění). Toto pojištění je ale dražší než klasické povinné ručení a navíc ho musíte uzavřít v každé takovéto zemi zvlášť. Je tedy vhodné si cestu po těchto zemích pečlivě naplánovat a počítat s vyššími výdaji za pojištění odpovědnosti – povinné ručení při vstupu do těchto zemí.
Celkem zajímavou informací může být také to, že limity pojistného plnění nejsou v rámci jedné pojistné smlouvy pro všechny země stejné. Limity pojistného plnění jsou tady pro nás v každé zemi jiné (kopírují limity dané země). Znamená to tedy, že přejedeme-li německé hranice, náš limit plnění se automaticky zvyšuje podle běžných limitů na německé straně. Samozřejmě to samé platí i v případě Ukrajiny, kde se ovšem pojistné limity přirozeně sníží.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi