POJIŠTĚNÍ

Příspěvek majitelů aut nepojištěných povinným ručením do garančního fondu

 Z garančního fondu jsou vypláceny náhrady škod, které byly způsobeny řidiči, co nemají uzavřené platné povinné ručení.

Povinnost přispívat do garančního fondu se vztahuje na všechny vlastníky nebo provozovatele registrovaných nepojištěných vozidel. Povinnost mít uzavřené platné povinné ručení zavádí novela zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to od 1.ledna 2009.

Denní sazba příspěvku je stanovena zákonem a pohybuje se od 20 Kč do 300 Kč v závislosti na velikosti a typu automobilu. K této denní sazbě jsou dále přičítány náklady na vymáhání dlužné částky a také sankce od policie ČR za porušení zákona.
Výše sankcí od policie ČR není zanedbatelná. Pokuta za provozování vozidla bez platného povinného ručení se pohybuje od 5000 Kč do 40 000 Kč. Za nepředložení zelené karty je výše pokuty v rozmezí 1 500 Kč – 3 000 Kč.

Majitel nepojištěného vozidla povinným ručením je povinen uhradit do garančního fondu příspěvek za každý den, kdy jeho vozidlo nebylo pojištěno. Pokud bude porovnáním registrů zjištěno, že vaše vozidlo nemá uzavřené platné povinné ručení, bude vám zaslána výzva k úhradě příspěvku do garančního fondu. Dnem doručení výzvy začíná běžet zákonná 30 denní lhůta na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo nebylo provozováno v rozporu se zákonem. Pro doložení, že vaše vozidlo není provozováno v rozporu se zákonem můžete využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Pro potvrzení existence platné pojistné smlouvy povinného ručení je nutné k dotazníku přiložit doklad od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy povinného ručení.

Na výzvu k úhradě je v každém případě velmi důležité včas reagovat buď doložením o neoprávněnosti výzvy k úhradě nebo uhrazením dlužné částky. V opačném případě může být vaše pohledávka přeprodána inkasní společnosti a následně soudně vymáhána, což by znamenalo několikanásobný nárůst dlužné částky.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi