POJIŠTĚNÍ

Předjíždění - věčný problém českých řidičů

Předjíždění - věčný problém českých řidičů

Víte, jak vypadá bezpečné předjíždění?

Na první pohled se může zdát, že téma dnešního článku vypadá jako zanedbatelná banalita, kterou si každý odbyl při instruktážních jízdách, ale rozhodně tomu tak není.

Velký počet dopravních nehod na našich silnicích je důsledkem špatného odhadnutí celé situace právě v rámci pro všechny tak samozřejmého manévru předjíždění.

Smutnou obehranou písničkou je bohužel to, že stále spousta řidičů předjíždí tzv. podle momentálně nálady, jako kdyby žádná pravidla silničního provozu ani neexistovala.

Základní informace aneb opakováním řidič nabývá moudrosti

Český zákon o pravidlech silničního provozu 361/2000 Sb. § 17 ustanovuje předjíždět zleva tedy směřovat ke středu vozovky.
Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není 100 % pochybnosti o jeho dalším pokračování. A dále při jízdě v připojovacím či odbočovacím pruhu může vpravo předjet vozidlo jedoucí v průběžném pruhu.

Jak vypadá bezpečné předjíždění?

Základním bodem, od kterého se vše odvíjí, je duchapřítomnost řidiče za jízdy. Předjíždění za každou cenu a honění tachometru, jak to jen automobil dovolí, rozhodně není rozumným řešením.

Vozidlo, které předjíždí, by mělo stále dodržovat povolenou rychlost v daném úseku. Správné a zodpovědně provedení předjetí má vypadat následovně:

Rychlejší vozidlo, které se chystá k předjetí, zkontroluje dopravní situaci, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků provozu.
Znamením upozorní o změně směru své jízdy.
Plynule objede vozidlo jedoucí před sebou
Zařadí se před pomalejší vozidlo, udržujíc bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými dopravními prostředky.

Kdy je předjíždění zakázáno?

Řidič svým chováním nesmí ohrozit další účastníky silničního provozu a při manévru předjíždění to platí dvojnásobně. Naše pravidla provozu striktně zakazují předjíždět v momentě, kdy je nulová viditelnost (např. mlha, déšť) a řidič nemůže správně odhadnout rychlost okolních vozidel.

Zákaz předjíždění platí v situacích, když by se řidič nemohl zpátky zařadit před předjížděná vozidla nebo na přechodu pro chodce a v těsné blízkosti železničních přejezdů.

Křižovatka - smím či nesmím?

Ze zákona jasně vyplývá, že předjíždění na křižovatce a její těsné blízkosti je hrubé porušení pravidel, ale existuje pár výjimek, kdy řidič smí na křižovatce předjíždět v souladu s pravidly a to v těchto případech:

Předjíždění jízdního kola nebo jednostopého vozidla.
Předjíždění zprava (vozidlo, které odbočuje levým směrem).
Zákaz též neplatí pro řidiče, který jede po hlavní pozemní komunikaci.
Na křižovatkách s řízeným provozem.

Postihy za nedovolené předjíždění

Nedovolený způsob předjíždění, který porušuje ustanovená pravidla silničního provozu je klasifikován jako jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků.

Každému řidiči, který zákaz přestoupí je připsáno 7 trestných bodů a s okamžitou platností usnesen zákaz činnosti od 6 měsíců až 1 rok (vyměřená doba závisí na míře závažnosti nedovoleného předjíždění). Finanční postih je ve správním řízení v rozmezí 5 – 10 000 Kč.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Chování účastníků dopravní nehody

 Naprostá většina řidičů, téměř 82 %, v průzkumu uvádí...

POJIŠTĚNÍ

S cizím autem do ciziny, aneb co si v takovém případě ohlídat

Chystáte se na dovolenou firemním vozem, autem z autopůjčovny nebo výkonným bourákem vašeho švagra? S tímto způsobem dopravy se pojí určité administrativní povinnosti. Co zařídit, když se chystáte s cizím autem na dovolenou?

POJIŠTĚNÍ

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Spojte se s námi