POJIŠTĚNÍ

Postup uplatnění povinného ručení při dopravní nehodě v zahraničí

Postup uplatnění povinného ručení při dopravní nehodě v zahraničí

Pokud jste se rozhodli vydat automobilem do zahraničí, ujistěte se, že máte sjednané platné povinné ručení a nezapomeňte si s sebou vzít zelenou kartu pro případ dopravní nehody.

Pokud jste se rozhodl vydat automobilem do zahraničí, ujistěte se, že máte sjednané platné povinné ručení a nezapomeňte si s sebou vzít zelenou kartu pro případ dopravní nehody.

1) Způsobil jste dopravní nehodu v zahraničí

Pokud jste způsobil dopravní nehodu v zahraničí, sdělte poškozenému své jméno, příjmení a bydliště, státní poznávací značku vozidla, kterým byla způsobena škoda, obchodní jméno pojistitele u kterého bylo uzavřené povinné ručení, číslo zelené karty + kompletní údaje z rubriky č.4.

Zelenou kartu od uzavřeného povinného ručení je nutné mít v zahraničí vždy sebou pro případ, že bude vyžádána orgány na území cizího státu nebo pro případ dopravní nehody. Na zadní straně zelené karty jsou uvedeny adresní údaje Národních kanceláří včetně kontaktních údajů České kanceláře pojistitelů.

Se všemi účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam dopravní nehody (Pokud je k dispozici). V opačném případě postačí záznam o dopravní nehodě pro uplatnění povinného ručení sepsat na volný list papíru).

Pokud máte Evropský záznam dopravní nehody v češtině a ostatní účastníci v jiném jazyce, jde o obsahově shodné formuláře. Proto jsou jednotlivé body ve formuláři číslovány. Pomocí českého evropského záznamu dopravní nehody si můžeme přeložit formulář v jiném jazyce a ten poté vyplnit. Pokud si nebudete jistí, je možné vyplnit s ostatními účastníky dopravní nehody oba dva formuláře (český i zahraniční). Před oddělením kopií formuláře, je nutné označit vyplněné body k dopravní nehodě a uvést jejich celkový počet.

K formuláři je vhodné připojit plánek místa dopravní nehody včetně fotodokumentace. 

Nezapomeňte si zapsat jména a adresy řidičů havarovaného vozidla/ vozidel a údaje o těchto vozidlech. Také si zapište případné výpovědi svědků dopravní nehody a jejich údaje pro pozdější bezproblémové vyřešení plnění z povinného ručení či havarijního pojištění.

Vždy se snažte k dopravní nehodě zavolat policii. Každá země má pro povinnost přivolání policie k dopravní nehodě jiná pravidla (vážnost dopravní nehody, výše škody na majetku, škody na zdraví, příp. usmrcení).

Pokud je dopravní nehoda šetřena policií, protokol podepište pouze v případě, že mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V případě pochybností do něho česky připište své stanovisko k dopravní nehodě.

Bezodkladně oznamte pojistiteli, u kterého máte uzavřené povinné ručení či havarijní pojištění, že došlo ke škodné události a dodejte mu všechny doklady o dopravní nehodě.

V případě, že se vám ze zahraničí nedaří svého pojistitele kontaktovat, obraťte se na národní kancelář pojistitelů země, ve které došlo k dopravní nehodě. Její kontaktní údaje a dresu najdete na zadní straně zelené karty.

2) Utrpěl jste škodu provozem vozidla na území cizího státu

Pokud vám někdo způsobil škodu na území cizího státu, zjistěte si od škůdce jeho jméno, příjmení, bydliště, státní poznávací a mezinárodní značku vozidla, kterým vám byla způsobena škoda, obchodní jméno a sídlo pojistitele u kterého má škůdce uzavřené povinné ručení, číslo pojistky a zelené karty + údaje z rubriky č.4.

Se všemi účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam dopravní nehody. Při vyplňování postupujte stejným způsobem, jako viz výše. K záznamu o dopravní nehodě připojte náčrtek místa dopravní nehody včetně fotodokumentace.

K dopravní nehodě vždy zavolejte policii. Pokud je dopravní nehoda šetřena policií, podepište protokol pouze v případě, že mu rozumíte a nemáte k závěrům policie žádné připomínky. V opačném případě k záznamu v češtině připište své výhrady.

Nezapomeňte si zapsat jména a dresy všech zúčastněných řidičů a údaje o jejich vozidlech

(státní poznávací značka, výrobní značka a typ vozidla, barva vozidla) 

Účastníkům dopravní nehody sdělte své jméno a adresu. 

Pro uplatnění svého nároku na pojistné plnění z povinného ručení či havarijního pojištění se obraťte na pojistitele škůdce. 

V případě, že jste byl poškozen vozidlem, které nemá povinné ručení, můžete se obrátit na garanční fond příslušného státu nebo na garanční fond ČR.
 

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Nebouráte? Za povinné ručení zaplatíte méně!

Každý rok čeká české řidiče pozvolný nárůst zdražování povinného ručení. Jak nás ale pojišťovny ujišťují, tak řidiči, kteří jezdí bezpečně a bez nehod nemusí mít žádné obavy. O tom a dalších změnách, které přináší nový zákoník se dočtete v našem článku. 

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Postup uplatnění povinného ručení při dopravní nehodě v zahraničí

Pokud jste se rozhodli vydat automobilem do zahraničí, ujistěte se, že máte sjednané platné povinné ručení a nezapomeňte si s sebou vzít zelenou kartu pro případ dopravní nehody.

Spojte se s námi