POJIŠTĚNÍ

Obecné informace o povinném ručení

Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) musí podle zákona uzavřít každý majitel nebo spolumajitel v České republice registrovaného motorového vozidla, pokud chce vozidlo provozovat k jízdě po pozemních komunikacích.

povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku a zdraví, které způsobíte někomu jinému při jízdě automobilem. Povinné ručení je povinné právě proto, aby byli odškodněni všichni, kterým byla způsobena újma. Jde tedy o takzvané pojištění odpovědnosti.

Pojistná ochrana se vztahuje nejen na majitele vozidla, ale i na kohokoliv dalšího, kdo vozidlo v době nehody řídil. Nemusíte se proto bát půjčovat svůj automobil příbuzným nebo známým. Škodu, kterou mohou způsobit, zaplatí příslušná pojišťovna, kde máte povinné ručení sjednáno.

Pojišťovna uhradí škody na zdraví včetně úmrtí, na majetku, automobilu a další škody vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel). Škodu pojišťovna uhradí poškozenému vždy, ovšem za podmínky, že vozidlo bylo technicky způsobilé k provozu, řidič neřídil pod vlivem alkoholu nebo drog, neměl zákaz řízení motorového vozidla nebo škodu nezpůsobil úmyslně.

Pokud bude některá z těchto podmínek porušena, bude po vás částka za vzniklou škodu pojišťovnou, kde máte uzavřeno povinné ručení, vymáhána a spor bezpochyby prohrajete. 
Před deseti lety se od sebe produkty povinného ručení jednotlivých pojišťoven v podstatě nelišily, jedině snad v limitech pojistného plnění. Pak ale došlo k intenzivnímu vývoji.

Dnes už povinné ručení obsahuje řadu doplňkových služeb a připojištění. Jedná se například o pojištění čelního skla, živelní připojištění, úrazové pojištění řidiče, nadstandardní asistenční služby i při poruše vozu, pojištění osobních věcí řidiče, jeho partnera a osob blízkých. Tyto služby dnes všechny pojišťovny nabízejí v různém rozsahu jako součást povinného ručení. Dalším podstatným aspektem je kvalita likvidace pojistné události u jednotlivých pojišťoven. U klientů pak při výběru pojišťovny pro uzavření povinného ručení nejčastěji hraje roli osobní zkušenost.

Pokud majitel vozidla povinné ručení neuzavře, může dostat pokutu až několik desítek tisíc korun a hrozí mu vedle pokuty i zákaz řízení až na dobu jednoho roku.
V Česku ze zákona existuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP), jejímiž členy jsou všechny pojišťovny poskytující povinné ručení. ČKP spravuje Garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené řidiči bez povinného ručení. Do fondu přispívá svým podílem každá pojišťovna. V případě vzniklé pojistné události ČKP po nepojištěném řidiči peníze vymáhá. Často se jedná o sumu, kterou řidič splácí až do konce života.

Po dlouhou dobu byl v Česku velký počet nepojištěných vozidel, což byl velký problém. Jejich majitelům hrozila jen pokuta, pokud je kontrolovala policie a neprokázali se platným pojištěním. Od roku 2009 má ale Česká kancelář pojistitelů právo tyto řidiče postihovat formou poplatku za každý den nepojištění. 
Případné sankce za neuzavření povinného ručení jsou vyměřovány za každý nepojištěný den a obvykle jsou mnohem vyšší než běžné pojistné. K této částce jsou navíc připočítány poplatky za zpracování. Obvykle je to celkem až pětinásobek standardní sazby.

V současné době je v České republice téměř půl milionu nepojištěných vozidel povinném ručení, což představuje výrazné snížení původního stavu. Odhaduje se, že reálně jezdí asi 200 tisíc vozidel bez povinného ručení.
Povinné ručení je možné uzavřít na „kamenných“ pobočkách pojišťoven, ale také na internetu. Každý chce samozřejmě mít svojepovinné ručení co nejvýhodnější a nejlevnější. A právě v tomto vám může pomoci on-line kalkulačka na porovnání cen povinného ručení od jednotlivých pojišťoven. Obvykle po vyplnění jednoduchého formuláře kam zadáte parametry svého automobilu, si zjistíte, jaké povinné ručení je právě pro vás to pravé. Vyplnění je samozřejmě zcela zdarma a jen pro vaši informaci. Výhodou uzavření povinného ručení přes internet jsou určité slevy, které dosahují až výše 85 %.

V případě, že již máte uzavřené povinné ručení, ale vyberete si výhodnější povinné ručení od jiné pojišťovny, nebo nejste se současným pojištěním spokojeni, je potřeba dodržet určitá pravidla pro ukončení vaší staré pojistné smlouvy.

Výpověď smlouvy povinného ručení se řídí příslušnými zákony (Zákonem o pojistné smlouvě 37/2004 a Zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999). Smlouva o povinném ručení musí být vždy vypovězena písemně a doporučeně zaslána poštou nebo osobně předána na přepážku příslušné pojišťovny. Výpovědi zaslané e-mailem nebo podané telefonicky nemusí být akceptovány.

Pojistnou smlouvu povinného ručení je možné ukončit doručením výpovědi do 2 měsíců od data sjednání smlouvy. Smlouva bude ukončena do 8 dní od doručení výpovědi a nespotřebované pojistné bude vráceno na váš bankovní účet nebo zasláno poštovní poukázkou na vaši adresu.

Pokud pojištění typu povinné ručení trvá již delší dobu než 2 měsíce, je potřeba doručit písemnou výpověď pojistné smlouvynejméně 6 týdnů před koncem pojistného období na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete na zelené kartě, případně v pojistné smlouvě povinného ručení. Výpověď je možné zaslat kdykoli během pojistného roku, smlouva povinného ručení však bude ukončena k datu ukončení pojistného období.

V průběhu pojistného roku je rovněž možné ukončit pojistnou smlouvu povinného ručení dohodou. V tomto případě vám ale musí pojišťovna akceptování výpovědi písemně potvrdit. Smlouva povinného ručení bude ukončena ke dni dohody obou stran a nespotřebované pojistné bude opět vráceno na váš účet nebo zasláno poštovní poukázkou na vaši adresu.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi