POJIŠTĚNÍ

Informace o provozovateli

Informace o provozovateli: podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona Tento web provozuje makléřská společnost Credit & Hypo Consult s.r.o. s licencí od ČNB Pojišťovací agent a Pojišťovací makléř.

[Logo CAHC]

Informace o provozovateli:
podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona
Tento web provozuje makléřská společnost Credit & Hypo Consult s.r.o. s licencí od ČNB Pojišťovací agent a Pojišťovací makléř. 

Právnická osoba: 

obchodní firma: Credit & Hypo Consult s.r.o.
sídlo: Příbramské nám.498/2, 460 01 Liberec 1
IČO: 28748000
DIČ: cz28748000
zápis v OR: vedeno u KOS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30575,osoba zapsaná v OR: Ing. Tomáš Langer, Tomáš Chupek
zápis do registru pod číslem: 148425PA(Agent), 148426PM(Makléř)
den zahájení činnosti: 23.11.2011
odpovědný zástupce pojišťovacího agenta/makléře, který odpovídá za uzavírání pojistných smluv: Ing. Tomáš Langer

§ Zápis společnosti Credit & Hypo Consult s.r.o. v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit ve Finančním zpravodaji a na internetových stránkách ČNB.
§ Credit & Hypo Consult s.r.o. nemá u žádné pojišťovny přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu, s kterými má být pojištění sjednáno, převyšující 10%.
§ Žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající dané pojišťovny nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti
Credit & Hypo Consult s.r.o., převyšující 10%.
§ Stížnost na společnost Credit & Hypo Consult s.r.o. jakožto pojišťovacího agenta/makléře lze podat ústně nebo písemně naČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz. Žalobu na pojišťovacího agenta/makléře lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Společnost Credit & Hypo Consult s.r.o. prohlašuje, že je smluvně oprávněna a povinna sjednávat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění pro pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali Pojišťovna a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, a je povinna poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven podle § 21 odst. 7 zák. č. 38/2004 Sb.

Na žádost pojistníka mu bude předloženo osvědčení o zápisu společnosti Credit & Hypo Consult s.r.o. do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a bude mu sdělen způsob odměňování společnosti Credit & Hypo Consult s.r.o.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi